MPR SERWIS

Automatyka HVAC

Firma MPR-Serwis montując urządzenia z branż HVAC wykonuje wszystkie czynności potrzebne do uruchomienia owych urządzeń.
Oferujemy automatykę systemów wentylacji HVAC i BMS. Niezawodna technologia pomiarowa ma kluczowe znaczenie nie tylko dla optymalizacji instalacji HVAC (ogrzewanie, wentylacja, klimatyzacja) i systemów BMS.

Odpowiednie warunki klimatyczne rzutują bowiem na samopoczucie osób przebywających w pomieszczeniach, co jest bardzo istotne w nowoczesnym budownictwie.
MPR-Serwis dostarcza automatykę do systemów HVAC i BMS, w tym urządzeń pomiarowych (przetworniki wilgotności, przetworniki temperatury, siłowniki elektryczne do klap, przepustnic i zaworów).

Oferowane przez firmę urządzenia stosowane są w tradycyjnych systemach HVAC (opartych o sygnały analogowe), jak również w nowoczesnych systemach HVAC i BMS opartych o komunikację sieciową (RS-485 lub Ethernet).